משמר הנגב
חסר רכיב

מדריך זכויות לאזרח הותיק

19/07/2021
מצורף טופס לבירור זכויות לאזרח ותיק.
את הטופס ניתן למלא ולשלוח בפקס ובמייל הרשומים מטה

עירית כרמי-דגני
אחראית ביטוח ,מיצוי זכויות וארנונה
קבוץ משמר הנגב

08-9911565
054-6614452

מסמכים מצורפים

doc00558620210719111747.pdf
חסר רכיב