משמר הנגב

אירועי שבוע הספר בבני שמעון

מועד התחלה: יום ראשון , 13/06/2021 , 00:00
מועד סיום: יום שבת , 19/06/2021 , 00:00
מקום האירוע: ישובי המועצה
אירועי שבוע הספר בישובי בני שמעון 


date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f6=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f7=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f8=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f9=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f10=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f11=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f13=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f14=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f15=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f16=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f17=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f18=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f19=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f20=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f21=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f22=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f23=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f24=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f25=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f26=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f27=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f28=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f29=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f30=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f31=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f32=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f33=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f34=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f35=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f36=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f37=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f38=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f39=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f40=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f41=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f42=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f43=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f44=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename&f45=אירועי שבוע הספר בבני שמעון%3CD%3Ename