משמר הנגב
חסר רכיב

תוצאות הצבעה לבחירת יו"ר וועד האגודה

17/02/2021

תוצאות הקלפי לבחירת יו"ר וחברי הועד 15/2/21

יו"ר נבחר – גיא וילק

חברי הועד שנבחרו:

1.      אוהד בן שחר

2.      הילה דגני עמר

3.      מיקה לואיס קפלן

4.      שירה ישראל טדגי

5.      עירית כרמי דגני

6.      דימה מקרנקו

7.      הילה מגידוביץ

8.      נעמה רוזנבלום אלוש

אנו מאחלים הצלחה גדולה לועד החדש ומודים לכל החברים שהציעו את מועמדותם

ועדת הקלפי

 

חסר רכיב