משמר הנגב

הרצאת מירי מיכאלי

מועד התחלה: יום שני , 23/11/2020 , 21:00
מועד סיום: יום שני , 23/11/2020 , 22:30
מקום האירוע: https://www.eventer.co.il/user/bneishimon
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D

מסמכים מצורפים

הרצאה מירי מיכאלי.jpeg