שעות מרםאה בערב יום כיפור

24/09/2020
לידיעת הציבור, שעות המרפאה בערב יום כיפור 07:00-11:00 ד"ר מורן תקבל מקרים דחופים בלבד בין 07:30-09:00
שלומית גונן