בדיקות מעבדה

06/09/2020
מהמרפאה מוסרים ששביתת המעבדות הסתימה.בדיקות מעבדה ימי א' וג' בין השעות 07:00-08:00 .
שלומית גונן