משמר הנגב
חסר רכיב

חנות קח-תן

יום שני 9-11
יום  שלישי 15-17
יום שישי 9-11

אפשר להשאיר חפצים בעמדת האיסוף בכניסה
חסר רכיב