חסר רכיב

שלמה בנארי

שלמה בנארי
-
- 18/10/1948

שלמה בנארי בן מרים ואיסר
נפל ביום ט"ו בתשרי תש"ט (18.10.1948)
בן 19 בנופלו


שלמה בן ארי

שלמה בן ארי

חסר רכיב