משמר הנגב
חסר רכיב

מגזין 579 26/6/20

26/06/2020
נוחקה שיינלנד – זכרו לברכה
תודה למתנדבים – מפגש מתנדבי עידן הקורונה
כיתת ורד בעלייה לקרקע – מרוחמה לגבעה הראשונה
חסידי חכ"מ – חצי הכוס המלאה והפעם עם דבורה בן יהודה
גינון חדש בשלב ב' – עם גיא וילק המתכנן
קצרצרים: הנגשה בבית הקברות, שלב א' בשכונת ה 70 בפיתוח מואץ
היה היה : עכשיו כולם ביחד – פנים ודמויות מהעבר

חסר רכיב