משמר הנגב
חסר רכיב

שירי הקיבוץ

משמר הנגב ושיר
בעורקי משמר הנגב תמיד זרמו שירי המקום, ומוזיקה, ושירה ושירה בציבור,
בחגים, במפגשים, בהופעות,
מעט מן הטעם הזה שלנו הועלה כאן
תודות לאיתן גליקי ז"ל שליקט ואסף והעלה ליו-טיוב:
מחרוזת שירי משמר הנגב
הבית שבי
מותר לחלום
אדם לאדם
ברכות לחמישים שנה
ליל בא
לראות את הארץ
חסר רכיב