חסר רכיב

חודש ספטמבר

חודש ספטמבר
-
-

פרלה גרינברג- אמה של תרז לב ז"ל נפטרה ב- 22.9.1977
אהרון וולפמן - בעלה של קיילה ז"ל אביהם של מרים, יעקב ומשה נפטר ב- 23.9.1978
פסח וישניה - חברנו משנת 1962 נפטר ב- 22.9.1979 א' ראש השנה תש"מ
ברכה וייסגלוס – אמם של גדליה ז"ל ואסתר אגמון נפטרה ב- 8.9.1983
גבריאל שנקר- אביו של יאיר אבישי ז"ל נפטר ב- 8.9.1985
עדינה רחמן - אמם של זאבי ולוטן נפטרה ב- 5.9.1988
חוה שטפר - חברתנו משנת 1949, רעייתו של שטוקי ז"ל אמה של יעל שטפר-ערוסי נפטרה ב- 20.9.1989
ראובן מינצמר- אביה של שרה גלקר נפטר ב- 30.9.1990
חנה לוטרובסקי- אמם של הרי דקל ז"ל ורני דקל ז"ל נפטרה ב- 10.9.1992
חוה אדלטין- אמו של חנן אדלטין נפטרה ב- 22.9.1998
פנחס גולן- חברנו ממצודת בורכוב משנת 1942, בעלה של אזרה אביהם של עופרז"ל , ניר ואורה נפטר ב- 9.9.2001
עמרם גבאי- חברנו משנת 1963, בעלה של חנה, אביהם של אריאל, עדי, אסף, יובל ואופיר נפטר ב- 3.9.2002
שרה שפירא- חברתנו משנת 1961 רעייתו של חיים ז"ל אימן של אורנה, חגית ותמי נפטרה ב- 22.9.2004
רוחמה גילת- אמה של שוש נווה נפטרה ב- 16.9.2007
גד גוטקינד - חברנו משנת 1953, בעלה של אסתר ז"ל אביהם של ירי דגן, יואב גוטקינד, צלילה פרץ, נפטר ב- 17.9.2007
יאיר אבישי - חברנו משנת 1947 בעלה של צירלה, אביהם של נמרוד, עודד, חנן, יוחאי, נפטר ב- 22.9.2010
מנחם רכטמן - חברנו משנת 1948 בעלה של מריון ז"ל אביהם של דנית, יעקב, עלזה נפטר ב- 4.9.2013 ערב ראש השנה תשע"ד
מלכה זלצמן - חברתנו משנת 1957 רעייתו של ברול זלצמן אימם של אבי, נדב, מרב, גיל, שגיא נפטרה ב- 25.9.2013 מרדכי פרידמן - אביה של נורית אורן נפטר ב- 11.9.2015
דוד דור - חברנו משנת 1954 בעלה של שרה, אביהם של תהילה, אילן, אבנר, ניצן נפטר ב- 14.9.2015
דולי גטה - אמה של יהודית גלעד נפטרה ב- 14.9.2015
פרדי ברקן - חברנו משנת 1949 בעלה של צילה ז"ל אביהם של דני ודליה פישר  28.3.1930 - 11.9.2022
מנדל זלצמן - חברנו משנת 1962 בעלה של יהודית אביהם של שני לוין, יותם, ינון  25.11.1938 - 20.9.2023 
 חנה בן צור - חברתנו משנת 1946 היתה ביום העליה על הקרקע רעייתו של אמיתי אמם של עידית שלח, אפרת רותם, ינון, הגר  26.12.1926 - 29.9.2023
 
חסר רכיב