חסר רכיב

חודש אוגוסט

חודש אוגוסט
-
-

דניאלה בודניק – אחיינית של תרז לב ז"ל נפטרה ב- 6.8.1954
רוזה כץ - אמה של חייקה אור ז"ל נפטרה ב- 26.8.1966
רבקה גלקר - אמם של גיורא ואלברטו נפטרה ב- 17.8.1973
יוכבד ארליכט - אמו של שלום אור נפטרה ב- 6.8.1975
פרידה אורנשטיין – אמה של שושנה דגני ז"ל נפטרה ב- 15.8.1984
קלוד ויגדר - חברנו משנת 1972, אחיה של קלרט וולצ'ק ואביהם של עידית ואדיר נפטר ב- 19.8.1986
שמואל זלצמן - אביהם של ברול, מנדל ולולו נפטר ב- 26.8.1992
דוד פרידמן - חברנו משנת 1947 בעלה של בתינקה אביהם של עירית, דגנית, ורדית ואילון ז"ל נפטר ב- 3.8.1993
נח מליקובסקי - חברנו משנת 1970, בעלה של רחל ז"ל, אביהם של ויקטור, אורנה, מירטה, גיורא ורינה נפטר ב- 20.8.1994
יוסף טנצר - חברנו משנת 1946 בעלה של עדה, אביהם של איתן, יעל, ומיכל נפטר ב- 9.8.1995
צילה סוקניק - אמה של עדה טנצר נפטרה ב- 2.8.1996
חיים רובינשטיין – אביהם של דוד וסוזי נפטר ב- 14.8.1999
פולה זלצמן - אמם של ברול, מנדל ולולו נפטרה ב- 14.8.2000
דוד גרנק - חברנו משנת 1954 היה במצודת בורכוב בעלה של בלה ז"ל אביהם של יעקב, שמשי ויסכה נפטר ב- 27.8.2000
בלה גרנק - חברתנו משנת 1954 היתה במצודת בורכוב, אמם של יעקב, שמשי ויסכה נפטרה ב- 7.8.2007
יעקב לוצקי - חברנו משנת 1970 בעלה של אביבה, אביהם של טליה, איתמר, אהוד, איה, יונתן, נוי נפטר ב- 21.8.2012
בתינקה פרידמן חברתנו משנת 1949 מהכשרת תל יוסף, רעייתו של דווידקה ז"ל אמם של עירית גת, דגנית צור, ורדית נשיב, אילון ז"ל נפטרה ב- 6.8.2018
מרים שמולקה וולדמן פודהורצר - אמה של סילביה בלושטיין ומרטה בן אור, 21.7.1925 - 13.8.2021
אסתר אגמון - חברתנו משנת 1978 אחותו של גדליה אגמון ז"ל  17.4.1939 - 1.8.2022 
שמעון דיין - חברנו משנת 1959 אביהם של אבירם ורונית פרקל  10.10.1939 - 6.8.2022 
חסר רכיב