חסר רכיב

חודש מרץ

חודש מרץ
-
-


אידה טורנר – אמם של מרים בונים ז"ל ודובי טורנר, נפטרה ב – 10.3.1957
יעקב (ישקה) שיינלנד - חברנו משנת 1951, בעלה של טובצ'ה, אביהם של נוחקה שיינלנד וצילה שניצר נפטר ב- 5.3.1966
שמחה ברקוביץ - חברנו משנת 1956 בעלה של רוזה ז"ל, אביה של אתי ברקוביץ נפטר ב- 21.3.1977
טמה גרוזינסקי – אמה של צביה אשל ז"ל נפטרה ב- 8.3.1981
זהבה וולצ'ק - אמו של נתן וולצ'ק, נפטרה ב – 17.3.1982
יעקב ז'ק טייב - אביה של אסתר גולן נפטר ב- 8.3.1983
יוסף בקרמוס - אביו של פרדי ברקן נפטר ב- 12.3.1986
פנינה גלב - רעייתו של סבא מאיר גלב ז"ל נפטרה ב- 5.3.1986
בינה איזקסון - חברתנו משנת 1959 אימן של לאה שניר ואילנה יזקסון נפטרה ב- 10.3.1989
חנה רפופורט - אימו של מיכאל רפופורט נפטרה ב- 4.3.1993
נחמן נווה - חברנו משנת 1968 בעלה של שוש, אביהם של זאב, דני, נעמי, ניר, גיל ויעל נפטר ב – 15.3.1997
ז'ן בורשטין - חברתנו משנת 1946 רעייתו של ז'ק בורשטין ז"ל של אמם של יורם, דליה, גיל וזוהר נפטרה ב- 31.3.1999
מרסל ברסלר - חברנו משנת 1959 בעלה של מרים ברסלר אביהם של אורלי פסל, איתי ועומר נפטר ב- 30.3.2000
ברנרד ברנר - אביה של ז'אנין וולפמן נפטר ב- 27.3.2001
שרי צפריר - חברתנו משנת 1946 רעייתו של יהושע אמם של אורי, אורה, אסף ואיריס נפטרה ב- 3.3.2009
נעמי רוביצ'ק - אמה של חוה קורסיה נפטרה ב- 21.3.2011
צילה ברקן - חברתנו משנת 1968 רעייתו של פרדי אמם של דני ודליה נפטרה ב- 26.3.2014
יוכבד בלושטיין - חברתנו מנת 1949 מהכשרת תל יוסף, רעייתו של צביקה בלושטיין, אמם של יובל בן הר, נורית לוי, יניב, יואש, מירה פורטנוי, נפטרה ב- 5.3.2017
איתן גליקי - בננו, חברנו משנת 1976, בעלה של אריאלה, אביהם של אורן, אופיר, נפטר ב- 26.3.2018
נתן וולצ'ק - חברנו משנת 1953, בעלה של קלרט, אביהם של אביחי וולצ'ק וורדינה חן נפטר ב 19.3.2022

אריה בק - חברנו משנת 1953, נפטר ב 14.3.2023

צפורה(פייגל'ה) כספי - חברתנו משנת 1949 אימן של רונית, נטע, עדי נפטרה ב- 24/3/2024חסר רכיב