קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eatarmishmar%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F1973%2Ff39_פרוטוקול מועצת חינוך 7%2E7%2E24%2Epdf