קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eatarmishmar%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F1631%2Ff39_פרוטוקול מועצת חינוך לפרסום 8%2E11%2E2022%2Epdf