משמר הנגב

אקדמית משמר הנגב 2022-23

מועד התחלה: יום ראשון , 23/10/2022 , 08:50
מועד סיום: יום שישי , 02/06/2023 , 08:50
מקום האירוע:
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D