קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eatarmishmar%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F1547%2Ff39_פרוטוקול מועצת חינוך 2%2E8%2E2022 לפרסום%2Epdf