קבצים

https://www.atarmishmar.org.il/media/sal/pages/1476/f39_פרוטוקול מועצת חינוך 30.5.2022 .pdf