קבצים

https://www.atarmishmar.org.il/media/sal/pages/1463/f39_פרוטוקול מועצת חינוך לפרסום 10.5.2022.pdf