קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eatarmishmar%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F1423%2Ff39_פרוטוקול מועצת חינוך 12%2E4%2E2022%2Epdf