קבצים

https://www.atarmishmar.org.il/media/sal/pages/1423/f39_פרוטוקול מועצת חינוך 12.4.2022.pdf