קבצים

https://www.atarmishmar.org.il/media/sal/pages/1412/f39_ניהול קבוצות והתראות באפליקצית מקומי.pdf