קבצים

https://www.atarmishmar.org.il/media/sal/pages/1401/f39_פרוטוקול מועצת חינוך לפרסום 22.3.2022.pdf