קבצים

https://www.atarmishmar.org.il/media/sal/pages/1367/f39_פרסום על השקת האפליקציה 6.3.22.pdf