קבצים

https://www.atarmishmar.org.il/media/sal/pages/1354/f39_השקת מקומי במשמר הנגב 1-3-22.pdf