קבצים

https://www.atarmishmar.org.il/media/sal/pages/1341/f39_פרוטוקול מועצת חינוך 1.3.2022.pdf