משמר הנגב

מועדון שח בקיבוץ משמר הנגב - ימי שני 17.30

מועד התחלה: יום שני , 01/11/2021 , 17:30
מועד סיום: יום שלישי , 01/11/2022 , 17:30
מקום האירוע: שכונת ותיקים-ליד בית 17
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D