תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
edeltin@mishmarhanegev.org.il מנסורה
חנן אדלטין
01/08/2021 22:51
למען האמת ההיסטורית יש לתת לשכונת הקומותיים
את השם   ביר מנסור !

למחרת עליה לקרקע של 11 הנקודות בנגב ,העיתונות פרסמה
את שמות הזמניים של הישובים,
בין היתר     ביר מנסור !

אחד השירים של תולדות משמר הנגב הוא:

לילה יורד על ביר מנסור
ליל כוכבים ולבנה
במוצאי יום כיפור
מתרחש פה סיפור
על גבעה הראשונה.....

יש מי שיומר:
מה עם השיר
ביר מנסורה, ביר מנסורה, ביר מנסורה  ה  ה   ה
מיליים שהותאמו לשיר של פלמחניקים
ולפי המנגינה הסייומת  ה  ה  למנסור התבקשה.

ליתר פרטים נא לפנות   למייסדי משמר הנגב שחיים אתנו
עד עצם היום הזה 

חנן א