משמר הנגב
חסר רכיב

עידן הנגב- מנהל מחלקת תפעול

17/09/2020
מכרז פומבי
2020 /ע/ 02
לפארק התעסוקה המשותף עידן הנגב
דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תפעול
תיאור התפקיד:
 הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע מדיניות שבתחום האחריות של המחלקה;
 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה;
 ניהול צוות העובדי המחלקה;
 ליווי ותכנון פרויקטים;
 ניהול קשרי לקוחות מול יזמים וספקים;
 קשר מול משרדי הממשלה ורמ"י בייצוג צרכי איזור התעסוקה והיזמים;
 קביעת לוחות זמנים, נהלי ההנהלה ודירקטוריון החברה;
 קביעת לוחות זמנים ואירועים של החללים השונים בבית עידן הנגב ובפארק התעסוקה.
תנאי סף:
השכלה:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 .
או
תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( עפ"י אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות
יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
ניסיון מקצועי:
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק
הרלוונטי;
 עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי;
 עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
דרישות ייחודיות לתפקיד:
 בעל רישיון נהיגה.
כישורים אישיים:
חריצות, כושר למידה, הבנה במערכות תפעול פנימיות, יכולת הפעלת צוותים וקבלנים; ייצוגיות,
שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
דרישות נוספות:
 ידיעת השפה העברית דיבור, כתיבה וקריאה;
 ידיעת השפה הערבית – יתרון;
 יישומי מחשב – היכרות עם יישומי OFFICE .
כפיפיות ארגונית: מנכ"ל החברה.
היקף משרה: %100 - משרה מלאה, העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.
התחלת עבודה: מיידית.
 קורות חיים יש להעביר עד ל- /202010/15 נא לצרף לפניה עותק של תעודות אקדמאיות,
אישורים לניסיון מקצועי והמלצות )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל!(.
ניתן להעביר קו''ח במייל לכתובת: misra@bns.org.il או באמצעות פקס מס': 9915852-08
)עבור שיר לאש(.
 לפרטים נוספים ניתן לפנות למנכ"ל עידן הנגב מר משה פאול במייל: moshep@bns.org.il
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 התפקיד מאוייש ע"י עובד עידן הנגב במילוי מקום.
חסר רכיב