משמר הנגב
חסר רכיב

הועדה לאיכות הסביבה

16/09/2020
חברי ועדת איכות הסביבה:
רתם גליקי
משה עמר
אורי קורסיה
שי אגמון
רעיה וולקן

חסר רכיב